Skip to content Skip to footer

Formularul 205 si 207

În Monitorul Oficial nr. nr. 47 din 17 ianuarie 2023 a fost publicat OPANAF nr. 18/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 și 207. Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte:

 • modificarea dispozițiilor referitoare la obligațiile declarative ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, în sensul în care, în cazul veniturilor din pensii realizate începând cu luna ianuarie 2022, plătitorii de astfel de venituri nu mai au obligația completării și depunerii formularului 205, ci a formularului 112;
 • modificarea dispozițiilor, în sensul în care, intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, care efectuează tranzacțiile prevăzute la art. 94 și 95, atât pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele obținute din străinătate au obligația completării și depunerii formularului 205.

Declarația 205 se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului pentru următoarele tipuri de venituri:

 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;
 • venituri din activități independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.

Declarația 205 se depune și de intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, pentru câștigurile/pierderile realizate din România și/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții. Declarația 205 se completează și se depune anual până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Declarația 207 se completează pentru următoarele categorii de venituri pentru care plătitorul de venituri are obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal, respectiv convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state:

 • venituri din dividende, potrivit art. 223 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 • venituri din dobânzi, potrivit art. 223 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 • venituri din redevențe, potrivit art. 223 alin. (1) lit. d) și e) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 •  venituri din comisioane, potrivit art. 223 alin. (1) lit. f) și g) din Codul fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, după caz;
 • venituri din activități sportive și de divertisment, potrivit art. 223 alin. (1) lit. h) și art. 227 alin. (1) din Codul fiscal;
 • venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unui rezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal;
 • venituri din servicii prestate de persoane nerezidente, potrivit art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l) din Codul fiscal;
 • venituri obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România, potrivit art. 223 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal;
 • venituri realizate de nerezidenți din lichidarea unui rezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. o) din Codul fiscal;
 •  venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident, potrivit art. 223 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal.

Declarația se depune și pentru venituri scutite de impozitul pe veniturile obținute din România, conform art. 229 din Codul fiscal, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte. Declarația se completează și se depune anual până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Declarația 207 se depune și în cazul în care impozitul pe venit este suportat de plătitorul de venit prin procedeul sutei majorate.

Leave a comment

Cart0