Skip to content Skip to footer

Optiunea pentru micro sau profit de la înfiintarea la Registrul Comertului

De la 1 ianuarie 2023 o persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. la data înregistrării în registrul comerțului capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  2. la data înregistrării în registrul comerțului are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor (inclusiv persoana nou înființată);
  3. are cel puțin un salariat (cel puțin un salariat cu normă întreagă, mai mulți salariați cu normă parțială care însumează o normă întreagă sau un contract de mandat /administrare cu remunerația minimă la nivelul salariului minim) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice.
CondițiiImpozit aplicat de la înființareObservații
    Îndeplinește cumulativ condițiile de mai susPoate opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
—–
Poate opta pentru aplicarea impozitului pe profit
Dacă de exemplu nu va avea cel puțin un salariat în termen de 30 de zile, atunci are obligația să aplice impozit pe profit de la înființare
—–
Impozitul micro este opțional, astfel că societatea poate opta pentru impozit profit chiar daca îndeplinește cumulativ condițiile


Nu îndeplinește cumulativ condițiileAre obligația să aplice impozit pe profit de la înființareNu poate opta pentru micro dacă nu îndeplinește cumulativ condițiile, astfel că este obligatoriu impozitul pe profit

Începând cu 1 ianuarie 2023 o persoană juridică română trebuie să opteze de la înființare dacă dorește să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul respectiv. În acest sens entitatea va depune la Registrul Comerțului Cererea de înregistrare fiscală prevăzută de OPANAF nr. 2509/2022. Societatea va avea apoi obligația ca în termen de 30 de zile sa angajeze cel puțin o persoană. În cazul în care nu va îndeplini această condiție în termen, atunci va avea obligația să aplice impozitul pe profit de la data înființării. Prin urmare, comunicarea se face de la momentul înregistrării în baza cererii de înregistrare fiscală. Modificările ulterioare a vectorului se vor face în baza formularului 700.

La înființarea unei societăți la Registrul Comerțului va trebui să se acorde o mai mare atenție la completarea vectorului fiscal, astfel că considerăm necesară consultarea unui expert contabil sau a unui consultant fiscal pentru a se stabili care impozit poate fi aplicat de la data înființării (prin opțiune sau obligație).

Atentie

Leave a comment

Cart0